Gratis hämtning av kyl/frys

För samtliga som bor i radhus ingår behandling och hämtning av uttjänt kyl och frys i sophämtningsavgiften. Se SRV:s hemsida
http://www.srvatervinning.se/Privat/Kundservice/Bestall-tjanster--produkter/Bestall-hamtning-av-kylfrys/

Tänk på att kyl/frys ska stå vid körbar väg där lastbilar kan köra in. Det är även viktigt att det finns vändplan eller genomfartsväg. Av säkerhetsskäl kör man inte in på gång- eller cykelvägar.

Add a Comment

You must log on to comment.

Aktuellt för boende

 • Grannsamverkan

  Här kan du läsa aktuellt utskick för grannsamverkan.

  Maj 2020

  April 2020

  Mars 2020

  Februari 2020

  Januari 2020

  Extrabilaga Januari 2020 Grooming

  Film om Grooming, youtube … more

 • Gratis hämtning av kyl/frys

  För samtliga som bor i radhus ingår behandling och hämtning av uttjänt kyl och frys i sophämtningsavgiften. Se SRV:s hemsidahttp://www.srvatervinning.se/Privat/Kundservice/ … more