För boende

Välkommen till Altens Samfällighetsförening
Här är lite information från Styrelsen i Altens Samfällighetsförening till den som är nyinflyttad.
Om det är något annat Ni funderar över tag kontakt med någon i styrelsen. Ny information kommer att ges ut via Safety Zone-appen eller i brevlådan som informationsbrev.

Lokalen
Samfälligheten har en lokal som är möjlig att boka.
I lokalen finns porslin för ca 30 personer.
Ansvarig för bokning av lokalen är Camilla Lärkfors, Altvägen 47, tel: 0703606261 
Priser: Dagtid 8.00-16.00 50 kr, deposition 500 kr.
Övrig tid 200 kr/dygn, deposition 500 kr.

Garage/P-platser
Ett garage per fastighet.
Fördelning görs av Lars Bardler Altvägen 111.
De som inte behöver sitt garage meddelar detta till Lars Bardler så kan platsen hyras ut till annan boende.
Är man ute efter en parkeringsplats går det bra att skicka ett mail till Lars Bardler med önskemål om att skrivas upp på kölistan.
Kölista:  9, 29

Garage
Underhåll av lås sker av garageägaren själv, nytt lås kan beställas via Lars Bardler men betalas av ägaren.
Översyn och smörjning genomförs vid städdagarna.
Samfällighetsförsäkringen täcker enbart garagebyggnaden så bilar och andra lösa föremål försäkras på respektive bilägares hemförsäkring.
Garagekostnad 350 kr/mån

P-Platser
Underhåll såsom sopning och skottning genomförs av användaren själva. Sopning och skottning sker enbart om samtliga parkeringsplatser är tomma.
P-plats kostnad 150 kr/mån

MC-garage
Önskar du hyra en plats, skicka ett mail till Lars Bardler med önskemål om att skrivas upp på kölistan.
MC-garage kostnad 150 kr/mån

Avgifter (fr.o.m. 1/7 2017)
Samfällighetsavgift 5 rok 2420 kr/mån
4 rok (113,8) 2410 kr/mån
4 rok (95,6) 2225kr/mån
3 rok 2045 kr/mån
Garage 350 kr/mån
MC-garage 150 kr/mån
P-plats 150 kr/mån

Gårdsstädning
Vår och höst har vi gårdsstädning. Depositionsavgift uttas på 500 kr/hushåll och städdag. Depositionsavgiften påförs samfällighetsavgiften med 100 kr/mån för januari - maj och juli - november. Återbetalning sker i juni respektive december för den som deltar på städdagen.

Bilkörning på gårdarna
Det är endast tillåtet att köra in på gårdarna för i- och urlastning. AIMO-Park har i uppgift att bötfälla parkerade bilar.

Sophantering
Utanför lokalen finns gemensam sopcontainers för hushållssopor och matavfall. Övrigt avfall hänvisas till återvinningsstationer eller till SRV:s återvinningscentral i Trångsunds industriområde.

Nycklar
Nycklar till tvättstugan och garaget måste Ni se till att få av tidigare ägare.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Aktuellt för boende

 • Grannsamverkan

  Här kan du läsa aktuellt utskick för grannsamverkan.

  Oktober 2020

  September 2020

  Augusti 2020

  Juli 2020

  Stöldskyddsföreningens nyhetsbrev

  Infobroschyr grannstöd … more

 • Gratis hämtning av kyl/frys

  För samtliga som bor i radhus ingår behandling och hämtning av uttjänt kyl och frys i sophämtningsavgiften. Se SRV:s hemsidahttp://www.srvatervinning.se/Privat/Kundservice/ … more